Tradicijos palikimas: centro dešinės ideologinė vaizduotė Lietuvoje

Tradicijos palikimas: centro dešinės ideologinė vaizduotė Lietuvoje
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
paperback
Year:
2023
Format (height x width):
24,0x17,0
Number of pages:
444
ISBN
9786090708149
17.48€

Qty

-
+

Monografijoje nagrinėjama Lietuvos politinės centro dešinės, krikščioniškosios demokratijos ir konservatizmo, ideologinė vaizduotė, jos atsiradimas XIX a. pabaigoje, kaita ir būklė šiuolaikinėje Lietuvoje. Remiantis Oxfordo ideologijų analizės mokykla išskiriamos ašinės centro dešinės sąvokos (asmuo, bendruomenė, pasaulėžiūra, valstybė, socialinis teisingumas, demokratija, laisvė, istorija) ir reflektuojama jų interpretavimo tradicija tiek įtakingų Lietuvos intelektualų mintyje, tiek bendrai Lietuvos bei Europos politinės minties tradicijoje. Nagrinėjant minėtąsias sąvokas, jos siejamos su jas apmąsčiusiais ir plėtojusiais intelektualais (Adomu Jakštu-Dambrausku, Jurgiu Matulaičiu, Stasiu Šalkauskiu, Mykolu Krupavičiumi, Antanu Maceina, Pranu Dielininkaičiu, Vytautu Landsbergiu) bei su vėlesnėmis šių idėjų interpretacijomis politinėse diskusijose bei šiuolaikinių Lietuvos partijų, Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų, mintyje. Atskirai nagrinėjamas ir pats lietuviškasis konservatizmo bei krikščioniškosios demokratijos supratimas bei trumpai pristatoma sovietmečiu veikusio katalikiškojo pogrindžio svarba išlaikant nuosaikaus dešinumo tradicijos tęstinumą. Tai darant pateikiamas platus lietuviškosios centro dešinės raidos paveikslas, primenama apie svarbiausius ją plėtojusius intelektualus, jų idėjos įkontekstinamos to meto diskusijose dėl gintinų politinių principų.


Comments

Write a comment

Please login or register to review