Valdymo apskaita: įmonės išlaidų ir biudžeto valdymas

Valdymo apskaita: įmonės išlaidų ir biudžeto valdymas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2023
Format (height x width):
21,5 x15,0
Number of pages:
552
ISBN
9786090708958
Sold out

Valdymo apskaita skirtingose įmonėse labai skiriasi, tačiau jos informacijai formuoti naudojami tam tikri bendrieji principai, kurie ir pateikiami šioje mokomojoje knygoje. Tai antrasis pataisytas ir papildytas knygos „Valdymo apskaita“ (2013) leidimas. Joje skaitytojai supažindinami su valdymo apskaitos esme, jos diegimo įmonėje galimybėmis, išlaidų apskaitos ir valdymo procesu bei pagrindiniais savikainos skaičiavimo ir išlaidų valdymo metodais, daug dėmesio skiriama įmonės biudžetų rengimui ir jų vykdymo kontrolei.

Knygoje teoriniai valdymo apskaitos aspektai yra nagrinėjami ne tik remiantis pavyzdžiais, bet ir pateikiami uždaviniai bei jų sprendimai ir atsakymai. Tokia leidinio struktūra skatina savarankišką studentų darbą.

Knyga skiriama apskaitos specialybę studijuojantiems universitetų ar kolegijų studentams, besigilinantiems į valdymo apskaitos dalyką, taip pat kitų specializacijų studentams, besidomintiems šia apskaitos rūšimi, taip pat buhalteriams, auditoriams, finansininkams, kuriems aktualūs ir įdomūs valdymo apskaitos klausimai.

Comments

Write a comment

Please login or register to review