Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje

Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2010
Number of pages:
440
ISBN
9786090705469
0.00€

Qty

-
+

Šioje knygoje etnolingvistiniu aspektu analizuojama apie 900 frazeologinių junginių, į kuriuos drauge su populiariais mitonimais įeina įvairių mitinio pasaulio realijų (drabužių, apavo, valgių, darbo įrankių, ūkio padargų, pastatų, augalų, gyvūnų, negyvosios gamtos objektų ir reiškinių) pavadinimai. Aiškinantis frazeologizmų reikšmę ir motyvaciją, jų atsiradimo aplinkybes, plačiai remiamasi etninės kultūros kontekstu: tautosakos ir etnografijos medžiaga, įvairiomis liaudiškojo religingumo apraiškomis, senaisiais mitologiniais vaizdiniais. knygoje aptariami ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų, pirmiausia latvių, lenkų, baltarusių, rusų tradicinės kultūros artimi reiškiniai. etnolingvistika – tarpdisciplininio pobūdžio kalbotyros sritis, todėl šią knygą galės skaityti ne tik kalbininkai, bet ir kitų humanitarinių disciplinų atstovai, ypač etnologai ir tautosakininkai. ji skiriama ir visiems skaitytojams, kurie neabejingi senajam mūsų etninės kultūros paveldui.

Comments

Write a comment

Please login or register to review