Toma Jasiukevičiūtė-Zelenko

Socialinio darbo magistrė (VU), sociologijos mokslų daktarė (VU), Fenomenologinių tyrimų instituto organizacinio komiteto narė, Higienos instituto tyrėja. Gilinasi į žmogaus tapatumo fenomeną psichikos sveikatos kontekste, atlieka kokybinius tyrimus ir apie šiuos tyrimus veda mokymus.

e-knyga
Tirti pagal grindžiamąją teoriją. Mokymo(si) knyga
Tai pirmasis ir kol kas vienintelis leidinys lietuvių kalba apie grindžiamosios teorijos (Grounded Theory) metodologiją: jos esminius principus ir praktinį įgyvendinimą. Knygoje aštuoni mokslininkai nuosekliai dalijasi savo patirtimi ir moko, kaip atlikti grindžiamosios teorijos tyrimus pagal tris p..
Tirti pagal grindžiamąją teoriją. Mokymo(si) knyga
Tai pirmasis ir kol kas vienintelis leidinys lietuvių kalba apie grindžiamosios teorijos (Grounded Theory) metodologiją: jos esminius principus ir praktinį įgyvendinimą. Knygoje aštuoni mokslininkai nuosekliai dalijasi savo patirtimi ir moko, kaip atlikti grindžiamosios teorijos tyrimus pagal tris p..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)