Aleksas Girdenis: bibliografijos rodyklė (1956-2015)

Aleksas Girdenis: bibliografijos rodyklė (1956-2015)
0.00€

Qty

-
+

Šioje rodyklėje skelbiama prieš penkerius metus mirusio žymaus mokslininko baltisto, fonologijos ir dialektologijos specialisto Alekso Stanislovo Girdenio (1936-2011) darbų bibliografija. Profesorius yra paskelbęs monografijų, tarminių tekstų rinkinių, per 400 mokslo straipsnių, vadovavęs 37 doktorantams, nemažai bendradarbiavęs ir populiariojoje spaudoje, rūpindamasis gimtosios kalbos išsaugojimo, tarmių populiarinimo klausimais. Jis yra rašęs ir poeziją, didžioji jos dalis sukurta šiaurės žemaičių tarme. Rodyklėje skelbiami ir gausūs kolegų ir mokinių įvairiomis progomis parašyti straipsniai apie patį profesoriu, jo indėlį į mūsų kultūrą.