Apie leidyklą

Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla nuolat leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas, studijų literatūrą, mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas. Vilniaus universiteto leidykla yra akademinių leidyklų lyderė ne tik Lietuvoje, kur pagal išleidžiamų knygų pavadinimų kiekį patenka į didžiausių visų Lietuvos leidyklų dešimtuką (įskaitant komercines), bet ir Baltijos šalyse. Vilniaus universiteto leidykla kasmet išleidžia apie 40 tomų mokslo periodikos ir 50-60 pavadinimų knygų, kurie pristatomi Vilniaus knygų mugėje bei didžiausiose pasaulyje Frankfurto ir Londono knygų mugėse.

Visos Vilniaus universiteto leidyklos leidžiamos knygos ir moksliniai straipsniai yra recenzuojami. Leidykla savo veikloje vadovaujasi Leidybos etikos komiteto (angl. Committee on Publication Ethics: COPE) skelbiamomis gairėmis ir remia etiškos leidybos principus. Gairės taikomos leidyklos redaktoriams, autoriams ir recenzentams. Spręsdama galimus nusižengimus, leidykla vadovaujasi COPE struktūrinėmis schemomis.