Privatumo politika ir duomenų apsauga

Ši Privatumo politika, kartu su Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuoja el. knygyno pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Internetinis. knygynas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą aktyviu veiksmu - pažymėdamas varnelę: registruodamasis vartotojo profilyje, atlikdamas prekių užsakymą arba užsiprenumeruodamas naujienlaiškį;
  • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
  • Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Registruojantis internetiniame knygyne vartotojo pateikti asmens duomenys rinkodaros tikslais naudojami nebus. 

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

Internetinis knygynas gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita perkant ar registruojantis nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

  • būtų apdoroti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymai;
  • būtų išrašyti finansiniai dokumentai;
  • būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu.

Registracijos internetiniame knygyne metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis internetinis knygynas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Perkant ar registruojantis pateikti jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 3 metus po paskutinio veiksmo (užsakymo ar prisijungimo).

Užsiprenumeravusiems internetinio knygyno naujienlaiškį ir jo neatsisakiusiems, naujienlaiškis bus siunčiamas 10 metų nuo prenumeravimo datos, o tada gavėjo bus prašoma atnaujinti sutikimą gauti naujienlaiškį. Sutikimo neatnaujinusiems naujienlaiškis nebus siunčiamas.

Norime Jus informuoti, kad internetinio knygyno personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

Mes jokiu būdu neperduodame Jūsų asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą, tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs - būtini duomenys.

Šie partneriai yra:

UAB „Samus“ (kurjerių tarnyba): https://www.samus.lt 

Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti (el. paštu prekyba@leidykla.vu.lt ar telefonu +370 5 236 6044), kad Jūsų duomenys būtų atnaujinti, kad Jums būtų pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, taip pat, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Registruoti vartotojai bet kada gali patys ištrinti ar pakeisti savo asmeninius duomenis savo vartotojo profilyje.

Slapukų politika

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Privatumo politikos keitimas

El. knygynas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas savo svetainėje ir elektroniniu paštu naujienlaiškio gavėjams.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paviešinami e-parduotuvės sistemoje.

Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę  reikalauti (el. paštu prekyba@leidykla.vu.lt ar telefonu +370 5 236 6044), kad mes ištrintume mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis ir mes Jūsų  reikalavimą įvykdysime.