Pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu knygynu www.knygynas.vu.lt ir www.bookshop.vu.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) taisykles ir pirkimo joje tvarką bei sąlygas.

Internetinė parduotuvė priklauso VšĮ Vilniaus universitetui (toliau – VU leidykla arba Mes). 

Naudojimasis internetine parduotuve

Naršydami Internetinėje parduotuvėje ir kitaip ja naudodamiesi Jūs sutinkate su šiomis ir kitomis skelbiamomis VU leidyklos Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei politika.

Jeigu nesutinkate su visomis VU leidyklos Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei politika arba neturite teisės sudaryti sutarčių su VU leidykla, Jūs negalite naudotis šia Internetine parduotuve ir VU leidyklos Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

VU leidykla turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Pirkdami Internetinėje parduotuvėje ir kitaip naudodamiesi joje siūlomomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su aktualia šių Taisyklių redakcija ir su joje išdėstytomis naudojimosi Internetine parduotuve sąlygomis, ir su jomis sutinkate.

Nuorodos į kitus internetinius puslapius ir trečiųjų šalių paslaugos

Šioje Internetinėje parduotuvėje yra talpinamos nuorodos į kitus internetinius puslapius, kurie nėra VU leidyklos kontroliuojami ar valdomi. VU leidykla neatsako už kitų internetinių puslapių turinį.

Mokėjimams surinkti ir prekėms pristatyti VU leidykla naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurių paslaugų teikimo VU leidykla nekontroliuoja. Šios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. VU leidykla nėra atsakinga už trečiųjų šalių Jums padarytą žalą, rodomą turinį ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai šioms trečiosioms šalims.

Paslaugų prieinamumas

Nepaisant mūsų pastangų, kad Internetinė parduotuvė būtų prieinama 24 valandas per parą, Mes negalime būti atsakingi už tai, jeigu Interneto parduotuvė kuriuo nors paros metu dėl kokios nors priežasties ar jurisdikcijos yra neprieinama.

Informacija apie vartotoją

Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų talpinimo Internetinėje parduotuvėje tvarką ir sąlygas nustato Internetinės parduotuvės Privatumo politika.

Apsipirkdami Internetinėje parduotuvėje, Jūs turite pateikti VU leidyklai visą privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Jūs galėtumėte tinkamai atsiskaityti už prekes, o Mes tinkamai jas pristatytume. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi Jūs.

Atsakomybė

VU leidykla deda visas protingas pastangas, kad Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl VU leidykla neatsako už Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kurie kilo dėl Internetinėje parduotuvėje pateiktos netikslios, neaktualios ar neteisingos informacijos. VU leidykla pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios prekės aprašymą.

Kadangi skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, Mes negalime garantuoti, kad tikroji prekių išvaizda yra tokia, kokia rodoma Interneto parduotuvėje. Todėl negalime būti atsakingi už pastebėtus tokio pobūdžio neatitikimus. VU leidykla neatsako už prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant prekes, dėl netinkamo prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus prekių nusidėvėjimo.

VU leidykla neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Internetinę parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kompiuterinius virusus, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. VU leidykla taip pat nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi Interneto parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Internetinės parduotuvės.

Mes taip pat nesame atsakingi už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir / ar trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

Internetinėje parduotuvėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgdami į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Kiek tik leidžia teisės aktai, VU leidykla apriboja savo atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Internetinės parduotuvės veikla.

Mūsų atsakomybė pagal nustatytus įstatymus ir VU leidyklos Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes tiesiogiai iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios Mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

Pirkimas

Mūsų siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas VU leidyklos.

VU leidykla turi teisę apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes taip pat pasiliekame teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu iki užsakymo pateikimo. Aukščiau išvardintomis teisėmis Mes naudosimės priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

Prekių perdavimas, priėmimas ir grąžinimas

Toliau išskirdami „knygas“ ir „elektronines knygas“ pateikiame tų prekių perdavimo, priėmimo ir grąžinimo tvarką bei sąlygas.

Knygos

Jeigu Jūsų nusipirktos prekės yra (spausdintos) knygos, jas galite atsiimti Mūsų nurodytose patalpose arba užsisakyti prekių pristatymo paslaugą.

Prekių pristatymo kaina ir su šia paslauga susiję papildomi mokesčiai (jeigu tokie taikomi) nurodomi prekių krepšelyje, pasirinkus knygų pristatymo (atsiėmimo) būdą.

Jeigu Internetinėje parduotuvėje pirkdami knygas nurodysite, kad pageidaujate prekes gauti per kurjerį Jūsų nurodytu adresu, VU leidykla inicijuos prekių siuntimą tik tada, kai gaus Jūsų mokėjimo patvirtinimą, kurį sudaro nupirktų prekių kaina, mokėtini mokesčiai (jei taikomi) bei prekių pristatymo kaina. Mes pasiliekame teisę reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą, jeigu Jūs laiku neatsiimate pristatytų prekių.

Prekių priėmimas reiškia prekių kiekybės ir kokybės patvirtinimą. Jeigu patikrinę prekes Jūs turite kokių nors nusiskundimų, tai pareikšti turėtumėte prekes pristačiusiam kurjeriui.

Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti dėl kokios nors priežasties nebereikalingas nusipirktas knygas ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Norėdami įgyvendinti šią prekių grąžinimo teisę, turite per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (a) nedviprasmiškai informuoti Mus apie savo sprendimą atšaukti pirkimo sandorį el. paštu info@leidykla.vu.lt ir išsiųsti knygas adresu Vilniaus universiteto leidykla, Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius, Lietuva, arba (b) pateikti prašymą atšaukti pirkimo sandorį ir grąžinti mums knygas tiesiogiai adresu Saulėtekio al. 9, LT-10222, Vilnius, Lietuva. Grąžinamos prekės turi būti ne prastesnės būklės nei buvo gautos. Prašymas atšaukti pirkimo sandorį yra laisvos formos, tačiau jame privaloma nurodyti (a) prekių užsakymo numerį, (b) pirkėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir (c) grąžinamas prekes. Prekių grąžinimo išlaidos tenka prekių pirkėjui.

14 (keturiolikos) dienų prekių grąžinimo terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu prekes pirkote tiesiogiai iš VU leidyklos Internetinės parduotuvės. Tuo atveju, jeigu pirkote iš distributoriaus ar bet kokio kito asmens, dėl galimybės grąžinti prekes turite kreiptis tiesiogiai į prekes Jums pardavusį asmenį.

Jeigu Jums parduotos prekės turi defektų, galite susisiekti su VU leidykla per 2 (dvejus) metus ir Mes Jums nemokamai pakeisime knygą, sumažinsime kainą ar grąžinsime už ją sumokėtus pinigus. Dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik tuo atveju, jei prekių neįmanoma pakeisti.

Elektroninės knygos

Jeigu Jūsų nusipirktos prekės yra elektroninės knygos (skaitmeninis turinys), nusipirktas prekes rasite savo paskyroje (Mano paskyra > Parsisiuntimai) ir galėsite jas atsisiųsti Jums patogiu metu. Dėmesio! Elekroninių knygų el. paštu nesiunčiame. Šios prekės yra laikomos tinkamai Jums pateiktomis nuo to momento, kai elektroninė knyga tampa prieinama Jūsų paskyroje.

Elektroninėje parduotuvėje įsigytų elektroninių knygų grąžinti ir atgauti už jas sumokėtų pinigų negalima. Norėdami, kad įsigyta nekokybiška prekė būtų pakeista kokybiška, turite kreiptis į Mus el. paštu info@leidykla.vu.lt.

Mokėjimai

VU leidykla neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą atlikdami mokėjimą Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

Intelektinė nuosavybė

Visas Internetinėje parduotuvėje skelbiamas turinys yra ginamas autorių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais.

Įspėjame, kad neskaitmenizuotų knygų skaitmenizavimas (pavyzdžiui, pdf formatu) bei platinimas, taip pat nusipirktų elektroninių knygų platinimas yra VU leidyklos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. VU leidykla netoleruoja tokių veiksmų ir pažeistas teises gina įstatymų nustatyta tvarka.

Mokestinės nuostatos

VU leidykla savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. VU leidykla nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius, susijusius su prekėmis, turite mokėti Jūs.

Taikoma teisė ir jurisdikcija

Bet koks ginčas, susijęs su VU leidyklos veikla ar Internetine parduotuve, yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, jis sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

Skundą dėl Mūsų Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, ar el. paštu tarnyba@vvtat.lt. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos el. svetainės adresas www.vvtat.lt.