Elektroninių ir spausdintų knygų naudojimo sąlygos

Spausdintos ir elektroninės knygos yra skirtos tik pirkėjo asmeniniam naudojimui. Įsigytas elektronines knygas galima naudoti tik pirkėjo turimuose elektroninių knygų skaitymo įrenginiuose. 

Draudžiama elektroninių knygų failus perduoti, skolinti, parduoti, licencijuoti ar perleisti bet kokiems tretiesiems asmenims. 

Draudžiama sudaryti sąlygas tretiesiems asmenims kokiu nors būdu pasinaudoti elektronine knyga. 

Draudžiama panaikinti elektroninės knygos apsaugą.

Visa intelektinė nuosavybė į spausdintų ir elektroninių knygų turinį yra saugoma autorinių teisių, prekės ženklų, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įstatymų. Bet koks spausdintų ar elektroninių knygų ar jų dalių kopijų darymas, platinimas, atgaminimas bet kokiu būdu ir forma ir naudojimas ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta Pirkimo-pardavimo taisyklėse bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose, gali pažeisti intelektinės nuosavybės įstatymus.

Jeigu pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių sąlygų) spausdinta ar elektronine knyga, pirkėjas atlygina dėl to leidėjo, pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys pirkėjui turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą knygos ar elektroninės knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.