Vaikų onkologija

Tai pirmasis lietuviškas vaikų onkologijos vadovėlis, skirtas įvairių specialybių vaikų gydytojams, vaikų onkohematologams, studentams ir rezidentams. Vadovėlį sudaro bendroji ir specialioji dalis. Bendrojoje dalyje pateikiamos šiuolaikinės moksliniais pasiekimais pagrįstos sampratos apie vėžio genetiką, chemoterapiją, imunoterapiją, radioterapiją, palaikomąją terapiją, chirurginio gydymo principus. Išsamiai nagrinėjami vėlyvieji ligos ir gydymo padariniai, pateikiamos stebėsenos schemos. Specialiojoje dalyje detaliai aprašoma kiekvienos ligos specifika, pateikiama informacija apie jos epidemiologiją, etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymą. Gydymas ir diagnostika aprašomi remiantis šiuolaikiniais tarptautinių mokslo draugijų patvirtintais vaikų navikų gydymo standartais ir protokolais. Remiantis šiuolaikiniais gydymo rezultatais, pateikiama ligos prognozė. Knyga gausiai iliustruota originalia vaizdine medžiaga, tyrimais, genetine ir patologine medžiaga.

Autorių tikslas buvo viename lietuviškame leidinyje susisteminti gausias naujausias žinias apie vaikų vėžį, pateikti moderniausią vaikų vėžio diagnostikos ir gydymo sampratą ir pasaulyje priimtus standartus.


Comments

Write a comment

Please login or register to review