Laura Ustinavičiūtė

Socialinių mokslų daktarė, 2012 metais apgynė disertaciją tema „Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė“. Pagrindinės jos mokslinių interesų sritys yra susijusios su nuteistųjų rizikos vertinimu, sprendimų dėl teisės pažeidėjų priežiūros priėmimu bei karjeros vystymu ir darbo motyvacija. Ši mokslininkė 2009–2011 m. atstovavo Lietuvai tarptautiniuose tyrimo projektuose „ES vaikai internete II“ (angl. „EU Kids Online II“), 2012–2014 m. „ES vaikai internete III“ (angl. „EU Kids Online III“). L. Ustinavičiūtė taip pat buvo UPSIDE tinklo atstovė, Europos raidos psichologijos asociacijos Jaunojo mokslininko asociacijos prezidentė bei tarptautinių ir nacionalinių konferencijų organizacinių komitetų narė. 2012–2016 m. ji buvo Lietuvos atstovė COST veikloje Nr. IS1106 „Nusikaltimus padariusių asmenų priežiūra Europoje“ bei aktyviai dalyvavo darbo grupės veikloje.

e-knyga
Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Monografiją sudaro aštuonios pagrindinės dalys. Pirmojoje analizuojama smurto ir agresijos samprat..
e-knyga
Offender’s personality and risk of violence: Issues of Psychological Assessment
The monograph is made up of eight main parts. The first part analyzes the concepts of violence and..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)