Alfredas Laurinavičius

Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentas. Prieš pradėdamas savo akademinę karjerą 2000 metais, jis dirbo klinikinės, teisės ir edukacinės psichologijos srityje. Alfredas Laurinavičius prisidėjo prie įvairių metodikų, skirtų nuteistiesiems įvertinti ir darbui su nuteistaisiais, adaptavimo Lietuvoje, pvz., Teisės pažeidėjo įvertinimo sistema (OASys, Home Office, 2002), Psichopatijos klausimynas: atrankos versija (PCL:SV, Hart ir kt., 1995), Prievarta tarp sutuoktinių: rizikos įvertinimo vadovas (SARA, Kropp ir kt., 1999), Trumpa smurto šeimoje rizikos įvertinimo forma (B-SAFER, Kropp ir kt., 2005), Tik tu ir aš: individuali kognityvinė-bihevioristinė korekcinė programa (ONE-TO-ONE, Priestley, 2008). Alfredas Laurinavičius yra Europos psichologijos ir teisės asociacijos narys bei Lietuvos psichologų sąjungos valdybos narys.

Sold out
Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė
Monografijoje yra pristatoma paauglių delinkventinio elgesio rizikos ir apsauginių veiksnių apžvalg..
e-knyga
Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Monografiją sudaro aštuonios pagrindinės dalys. Pirmojoje analizuojama smurto ir agresijos samprat..
e-knyga
Offender’s personality and risk of violence: Issues of Psychological Assessment
The monograph is made up of eight main parts. The first part analyzes the concepts of violence and..
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)