Ilona Laurinaitytė

Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Ji dėsto psichologinį įvertinimą ir konsultavimą teisės psichologijos magistrantūros studijų studentams, organizuoja psichologijos bakalaurų praktiką, atlieka mokslinius tyrimus bei teikia konsultacijas teismų ir pataisos sistemose dirbantiems specialistams. Viena iš pagrindinių docentės mokslinių interesų sričių yra smurtinius ir seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų įvertinimas bei šių asmenų resocializacijos galimybės. I. Laurinaitytė yra kelių knygų bendraautorė, aktyviai dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose (mokslininkų grupių, nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“, Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), COST ir kt.) bei profesinių asociacijų veikloje.

See more
Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė
Monografijoje yra pristatoma paauglių delinkventinio elgesio rizikos ir apsauginių veiksnių apžvalga bei tęstinio mokslinio tyrimo rezultatai. Tęstinio tyrimo, kurio metu 9 mėnesius buvo stebimi 189 teismo skirtoje valstybės priežiūroje esantys paaugliai, rezultatai leido atsakyti į keletą klausimų,..
e-knyga
Offender’s personality and risk of violence: Issues of Psychological Assessment
The monograph is made up of eight main parts. The first part analyzes the concepts of violence and aggression. The second part describes the concept of the risk of criminal behavior and the risk factors predicting violent behavior that are most commonly found in scientific literature. The ot..
e-knyga
Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė
Monografijoje yra pristatoma paauglių delinkventinio elgesio rizikos ir apsauginių veiksnių apžvalga bei tęstinio mokslinio tyrimo rezultatai. Tęstinio tyrimo, kurio metu 9 mėnesius buvo stebimi 189 teismo skirtoje valstybės priežiūroje esantys paaugliai, rezultatai leido atsakyti į keletą klausimų,..
e-knyga
Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Monografiją sudaro aštuonios pagrindinės dalys. Pirmojoje analizuojama smurto ir agresijos samprata bei šiuo metu mokslinėje literatūroje labiausiai aptariamos agresijos teorijos, o jų pristatymas baigiamas supažindinant su daugiausia dėmesio šiuo metu sulaukiančiais integruotais agresijos m..
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)