Ilona Laurinaitytė

Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros docentė. Ji dėsto psichologinį įvertinimą ir konsultavimą teisės psichologijos magistrantūros studijų studentams, organizuoja psichologijos bakalaurų praktiką, atlieka mokslinius tyrimus bei teikia konsultacijas teismų ir pataisos sistemose dirbantiems specialistams. Viena iš pagrindinių docentės mokslinių interesų sričių yra smurtinius ir seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų įvertinimas bei šių asmenų resocializacijos galimybės. I. Laurinaitytė yra kelių knygų bendraautorė, aktyviai dalyvauja įvairiuose moksliniuose projektuose (mokslininkų grupių, nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“, Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano), COST ir kt.) bei profesinių asociacijų veikloje.

Sold out
Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė
Monografijoje yra pristatoma paauglių delinkventinio elgesio rizikos ir apsauginių veiksnių apžvalg..
e-knyga
Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Monografiją sudaro aštuonios pagrindinės dalys. Pirmojoje analizuojama smurto ir agresijos samprat..
e-knyga
Offender’s personality and risk of violence: Issues of Psychological Assessment
The monograph is made up of eight main parts. The first part analyzes the concepts of violence and..
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)