Ekonometrijos virtuvė: Ekonometrijos mokomoji knyga studentai – studentams

Ekonometrijos virtuvė: Ekonometrijos mokomoji knyga studentai – studentams
0.00€

Qty

-
+

Mokomoji knyga „Ekonometrijos virtuvė“ skiriama socialinių mokslų studentams, kurių studijų programoje numatytas privalomas regresinės analizės kursas. Knygos iniciatyva ir idėja kilo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto dėstytojams ir studentams, susibūrusiems į ekonometrijos būrelį, kurių tikslas buvo ekonometriją iš sudėtingo ir nuobodaus mokslo paversti kasdienio gyvenimo dalimi. Todėl knygoje siūloma ekonometrinio modelio sudarymo ir maisto paruošimo procedūrų analogija. Šioje mokomojoje knygoje yra trys struktūrinės linijos, aptinkamos beveik visuose skyriuose: tai ekonometrijos teorijos pagrindai, regresinio modelio pavyzdys apie butų nuomos kainas ir teksto laukelis, kuriame sugretinamas konkretus modelio sudarymo žingsnis su atitinkama maisto patiekalo ruošimo procedūra.
Kiekvienos dalies dėstymas pradedamas nuo ekonometrijos teorinių pagrindų, paskui pereinama prie butų nuomos pavyzdžio pateikiant skaičiavimo eigos instrukciją Microsoft Excel skaičiuokle. Mokomojoje knygoje aptariami šie regresinės analizės teoriniai klausimai: porinės tiesinės ir dauginės regresijos sudarymas mažiausiųjų kvadratų metodu, regresijos įverčių savybės, klasikinės regresijos prielaidos bei regresinio modelio patikimumo diagnostika ir korekcijos. Teorinė medžiaga parengta remiantis trimis autoriais: D. Gujarati, G. S. Maddala ir C. Hill.


Comments

Write a comment

Please login or register to review