Aleksas Girdenis: bibliografijos rodyklė (1956-2015)

Aleksas Girdenis: bibliografijos rodyklė (1956-2015)
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2016
Number of pages:
180
ISBN
9786094597480
0.00€

Qty

-
+

Šioje rodyklėje skelbiama prieš penkerius metus mirusio žymaus mokslininko baltisto, fonologijos ir dialektologijos specialisto Alekso Stanislovo Girdenio (1936-2011) darbų bibliografija. Profesorius yra paskelbęs monografijų, tarminių tekstų rinkinių, per 400 mokslo straipsnių, vadovavęs 37 doktorantams, nemažai bendradarbiavęs ir populiariojoje spaudoje, rūpindamasis gimtosios kalbos išsaugojimo, tarmių populiarinimo klausimais. Jis yra rašęs ir poeziją, didžioji jos dalis sukurta šiaurės žemaičių tarme. Rodyklėje skelbiami ir gausūs kolegų ir mokinių įvairiomis progomis parašyti straipsniai apie patį profesoriu, jo indėlį į mūsų kultūrą.

Comments

Write a comment

Please login or register to review