Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija

Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2019
Number of pages:
82
ISBN
9786090702987
0.00€

Qty

-
+

Studijoje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) duomenimis, analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėjimas, kalbinės nuostatos ir motyvacija. Atskiruose skyriuose pristatoma tyrimo metodika, tiriamųjų grupės, analizuojamas tikslinių grupių žodyno dydis, jo ryšys su sociolingvistiniais veiksniais, taip pat aptariami C testo rezultatai, atspindintys bendrą lietuvių kalbos mokėjimo kokybę, jų koreliacija su sociolingvistinėmis mokinių charakteristikomis, pateikiami skirtingoms tiriamųjų grupėms būdingi motyvacijos ir nuostatų įtakos lietuvių kalbos mokėjimui modeliai.


Comments

Write a comment

Please login or register to review