Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė

Nepilnamečių teisės pažeidėjų rizikos ir apsauginių veiksnių analizė
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2020
Number of pages:
272
ISBN
9786090704431
0.00€

Qty

-
+

Monografijoje yra pristatoma paauglių delinkventinio elgesio rizikos ir apsauginių veiksnių apžvalga bei tęstinio mokslinio tyrimo rezultatai. Tęstinio tyrimo, kurio metu 9 mėnesius buvo stebimi 189 teismo skirtoje valstybės priežiūroje esantys paaugliai, rezultatai leido atsakyti į keletą klausimų, susijusių su paauglių rizikos ir apsauginių veiksnių svarba delinkventinio elgesio raiškai, naudotų įvertinimo instrumentų charakteristikomis bei praktinio panaudojimo prognozuojant paauglių elgesį ateityje galimybėmis. Remiantis gautais kompleksiniais rezultatais monografijos pabaigoje pateikiamos pagrindinės tyrimo išvados bei paauglių delinkventinio elgesio rizikos įvertinimo priemonių diegimo praktinės rekomendacijos.

Comments

Write a comment

Please login or register to review