Frenchness in Dubbed Animation. An Interdisciplinary Approach

Frenchness in Dubbed Animation. An Interdisciplinary Approach
Autoriai
Leidykla
Kalba:
anglų
Formatas:
PDF
Metai:
2022
DOI:
https://doi.org/10.15388/vup-book-0027
Puslapių skaičius:
121
ISBN
9786090707975
0.00€

Kiekis

-
+

Šio tyrimo tikslas – atskleisti prancūziškumo raišką pasirinktuose amerikiečių animaciniuose filmuose ir jų lietuviškai, rusiškai ir prancūziškai dubliuotose versijose. Kadangi filmai – multimodalūs produktai, kuriuose reikšmę kuria vizualiuoju, akustiniu, verbaliniu ir neverbaliniu kanalais perteikiamos informacijos visuma, tyrimas – tarpdalykinis, derinantis multimodalumo, imagologijos ir audiovizualinio vertimo teorines prieigas. Analizuojamos šios esminės raiškos priemonės: vaizdai, kalba ir muzika, kurios smulkiau skirstomos į išvestines raiškos priemones, reikšmingas numatytam tyrimui. Empirinei analizei sudarytas 14 amerikiečių animacinių filmų ir jų trimis kalbomis dubliuotų versijų tekstynas. Pagrindinis filmų atrankos kriterijus – vienas ar keli veikėjai (žmonės ar antropomorfiniai personažai) yra prancūzai ar kalba su prancūzišku akcentu. Kadangi dubliuotuose filmuose dažniausiai kinta tik kalbinė raiška, vienas iš tyrimo uždavinių – išanalizuoti, ar dubliuotame filme išlaikoma audiovizualinio kūrinio multimodalinė kohezija.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

This study aims to reveal how Frenchness is rendered in a set of selected animated films and their Lithuanian, Russian and French dubbed versions. Since films are multimodal products in which the meaning is created using visual, acoustic, verbal and nonverbal modes, the study is interdisciplinary, combining theoretical approaches of multimodality, imagology and audiovisual translation studies. The core modes under investigation are image, language and music which are further divided into sub-modes relevant for the analysis. The research corpus consists of 14 American animated films and their dubbed versions into three languages. The dataset consists of films in which one or more human or anthropomorphic characters speak French or have a French accent. Since dubbed films differ from the original mostly in the verbal mode, one of the tasks was to investigate whether the verbal mode in dubbing maintains the multimodal cohesion of the audiovisual text.


Komentarai

Parašyti komentarą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis