Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos

Nuteistųjų asmenybės charakteristikos ir smurto rizika: vertinimo galimybės ir problemos
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2017
Number of pages:
208
ISBN
9786094599002
2.68€

Qty

-
+

Monografiją sudaro aštuonios pagrindinės dalys. Pirmojoje analizuojama smurto ir agresijos samprata bei šiuo metu mokslinėje literatūroje labiausiai aptariamos agresijos teorijos, o jų pristatymas baigiamas supažindinant su daugiausia dėmesio šiuo metu sulaukiančiais integruotais agresijos modeliais. Antrojoje dalyje aprašoma kriminalinio elgesio rizikos samprata bei dažniausiai mokslinėje literatūroje minimi smurtinį elgesį prognozuojantys rizikos veiksniai. Be to, supažindinama su žinomiausiomis ir plačiausiai taikomomis kriminalinės rizikos vertinimo priemonėmis, akcentuojant smurto rizikos priemonių prognostines galimybes. Dėl besiformuojančios Lietuvoje šių priemonių naudojimo tradicijos praktikoje, tiek ir mokslinių tyrimų atlikimo galimybių, daugiau dėmesio yra skiriama mūsų šalyje naudojamų priemonių apžvalgai.

Kitose monografijos dalyse supažindinama su 2015–2017 m. atlikto tyrimo Lietuvos pataisos įstaigose metodologija (3 skyrius) bei rezultatais, kartu pristatoma ir išsami konkretų tyrimo klausimą atskleidžianti mokslinės literatūros analizė. Apibendrinus gautus rezultatus (7 skyrius) pateikiamos nuteistųjų asmenybei ir kriminalinei rizikai vertinti svarbios įžvalgos ir praktinės rekomendacijos (8 skyrius). Monografijos autoriai tikisi, kad specialistams jos leis aktyviau bei kryptingiau veikti taikant nusikalstamo elgesio korekcijos programas pataisos įstaigose, o mokslininkams suteiks naujų idėjų šios tematikos tyrimuose.


Comments

Write a comment

Please login or register to review