Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konsitucinė tradicija

Konstitucionalizmo idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konsitucinė tradicija
1.79€

Kiekis

-
+

Rinkinys sumanytas 2015 metų vasario 4-ąją vykusios konferencijos ,,Konstitucijos idėja, bendroji Europos teisė ir Lietuvos konstitucinė tradicija“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra, pranešimų pagrindu. Jį darniai papildė kitų Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros mokslininkų darbai. Publikuojamuose straipsniuose į konstitucinės teisės klausimus siekta pažvelgti trejopai: per konstitucionalizmo, kaip tvarkos (sąrangos) idėjos, atsiradimo, Europos ius commune ir Lietuvos konstitucinės tradicijos prizmę. Ši trinarė struktūra subtiliai sujungia darbus, kurie, iš pažiūros būdami gana skirtingi, iš tiesų sudaro darnią visumą, nes visi yra vienijami Konstitucijos, kaip aukščiausiosios tvarkos (viršiausio teisiškumo mato), sampratos. Rinkinys skirtiamas dideliam skaitytojų ratui – konstitucinės teisės, teisės istorijos, lyginamosios teisėtyros ir kitų teisės sričių tyrėjams bei studentams, kitų mokslų atstovams (istorikams, filosofams ir kt.), taip pat visiems besidomintiems konstitucionalizmo Lietuvoje raida.

Komentarai

Parašyti komentarą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis