Study books

Lietuvos apdirbamoji pramonė
Mokomojoje knygoje apžvelgiama Lietuvos apdirbamoji pramonė (gamyba), jos struktūriniai, šakiniai, t..
Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis, I knyga
Vadovėlio „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ I knyga skirta konkrečioms temoms: baudžiamo..
Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis, II knyga
Knyga skirta šioms temoms: atleidimui nuo baudžiamosios teisės; bausmės sampratai, tikslams ir baus..
e-knyga
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija
Šios mokslinės studijos tikslas – taikant šiuolaikines istorijos ir kultūros teorijas (atminties v..
Lietuvos medicinos istorijos apybraiža
Mokomojoje knygoje pirmą kartą medicinos istoriografijoje lietuvių kalba glaustai pateikiama Lietuvo..
Lingvodidaktikos terminų žodynas
Žodyne pateikiama diduma šiuolaikinės lingvodi­daktikos bendrųjų ir specialiųjų terminų, apimančių ..
e-knyga
Lošimų teorija
Šios knygos pagrindas yra lošimų teorijos bei socialinių ir gamtos reiškinių matematinio modeliavi..
e-knyga
Magminių ir metamorfinių uolienų petrologija
Vadovėlyje nagrinėjama magminių ir metamorfinių uolienų petrologija. Pateikiamos bendros žinios apie..
e-knyga
Makroekonomika
Makroekonomikos vadovėlio tikslas – supažindinti studentus su ekonominiais procesais, vykstančiais..
Matematinė statistika
Sunku rasti tokią mokslo ar technikos sritį, kurioje nebūtų naudojami tikimybių teorijos ir matemati..
e-knyga
Matematinės statistikos uždavinynas su sprendimais
Uždavinyne pateikiami teorinio ir praktinio pobūdžio matematinės statistikos uždaviniai su sprendima..
Matematinis modeliavimas ir sinergetikos pagrindai
Knygos pagrindinis uždavinys – praplėsti tradicinius kursus, supažindinant skaitytoją su netiesinėmi..
e-knyga
Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija
Mokomasis leidinys skiriamas aukštosioms mokykloms. Jame dėstoma lietuviškosios knygos istorija kaip..
e-knyga
Medical Biochemistry. Laboratory manual
An English textbook meant to be used by students and lecturers of medical biochemistry...
Migrenos diagnostika ir gydymas
Šiame leidinyje, skirtame studentams, gydytojams rezidentams, šeimos ir vidaus ligų gydytojams, gy..
Mikologijos laboratoriniai darbai
Mokomojoje knygoje „Mikologijos laboratoriniai darbai“ aprašoma grybų ir į juos panašių organizmų (..
Showing 81 to 96 of 175 (11 Pages)